• Hotline: 1800 1088
  • Kết nối với chúng tôi:

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Kỹ thuật bảo trì cho toàn Khu đô thị 24/7

  • Kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì các hạng mục kỹ thuật trong Khu đô thị để đảm bảo các hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoạt động tốt và hiệu quả
  • Giám sát, phối hợp với các nhà thầu hệ thống kỹ thuật lớn (thang máy, hệ thống báo cháy- cứu hỏa, hệ thống máy phát điện…v.v) để quản lý, vận hành các hệ thống kỹ thuật tốt nhất
  • Hỗ trợ kỹ thuật đối với các yêu cầu của cư dân vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày (24h) như các yêu cầu hỗ trợ về điện, nước… cho căn hộ của cư dân
  • Kỹ thuật trực sự cố 24h nhanh chóng xử lý bất kỳ sự cố nào đối với căn hộ của cư dân như cháy, chập điện, tràn nước, hỏng hóc thiết bị..v.v