• Hotline: 1800 1088
  • Kết nối với chúng tôi:

Thùng rác thải kép

Tại Ciputra Hà Nội, các thùng rác kép được trang bị tại tất cả các tuyến đường, khu vực công cộng nhằm để phân loại rác hữu cơ- vô cơ, nhằm giúp giảm thiếu tối đa lượng rác thải ra cũng như tận dụng khả năng tái chế hiệu quả để bảo vệ môi trường.